Veritas sér um alla stoðþjónustu fyrir dótturfélög sín og skiptist fyrirtækið í eftirfarandi deildir:

Fjármáladeild
Fjármáladeild annast bókhald, greiðslu reikninga og launa, aðstoðar við greiningu tölulegra upplýsinga o.fl.
Hildur Sandholt (hildur@veritas.is) er deildarstjóri fjármáladeildar.

Mannauðsstjórnun
Hlutverk sviðsins er að tryggja dótturfyrirtækjunum þjónustu á sviði ráðninga, frammistöðustjórnunar, ráðgjafar og fræðslu. Meginmarkmið mannauðssviðs er að við störf hjá fyrirtækjunum séu eingöngu hæfustu og ánægðustu starfsmennirnir sem vinna störf sín af alúð og áhuga.  Upplýsingamiðlun er höfð í hávegum. Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@veritas.is) er mannauðsstjóri Veritas.

Upplýsingatæknideild
Upplýsingatæknideild Veritas sér um rekstur allra tölvukerfa fyrir Veritas og dótturfélög þess ásamt því að veita starfsmönnum félaganna þjónustu.  Deildarstjóri er Hákonía J. Guðmundsdóttir (hakonia@veritas.is).

Smiðjan
Smiðjan er stoðþjónusta fyrir dótturfélög samstæðunnar. Deildin samanstendur af aðstoðarmanni framkvæmdastjórnar, móttöku, riturum og deildarstjóra. Verkefni deildarinnar eru því fjölbreytt, má þar nefna símsvörun skiptiborðs, skipulagningu ferða og funda, útsendingu markpósts og svo mætti lengi telja. Deildarstjóri Smiðjunnar er Helga Ósk Hannesdóttir (helga@veritas.is).