Veritas sér um alla stoðþjónustu fyrir dótturfélög sín og skiptist fyrirtækið í eftirfarandi deildir:

Fjármáladeild
Fjármáladeild annast bókhald, greiðslu reikninga og launa, aðstoðar við greiningu tölulegra upplýsinga o.fl.
Hildur Sandholt (hildur@veritas.is) er deildarstjóri fjármáladeildar.

Innri þjónusta
Deildin samanstendur af starfsmannasviði, Smiðju og mötuneyti. Hlutverk deildarinnar er að tryggja dótturfyrirtækjunum þjónustu á sviði ráðninga, frammistöðustjórnunar, ráðgjafar og fræðslu auk þess að veita dótturfélögum ýmsa stoðþjónustu. Markmið Veritas og dótturfyrirtækja er að hjá fyrirtækjunum starfi eingöngu hæfustu og ánægðustu starfsmennirnir sem vinna störf sín af alúð og áhuga.

Smiðjan samanstendur af aðstoðarmanni framkvæmdastjórnar, starfsmanni í móttöku og riturum. Verkefni Smiðjunnar eru fjölbreytt og má þar t.d. nefna símsvörun skiptiborðs, skipulagning ferða og funda, útsending markpósts, prentun o.fl. Starfsmannastjóri og deildarstjóri innri þjónustu er Pétur Veigar Pétursson (petur@veritas.is).

Upplýsingatæknideild
Upplýsingatæknideild Veritas sér um rekstur allra tölvukerfa fyrir Veritas og dótturfélög þess ásamt því að veita starfsmönnum félaganna þjónustu.  Deildarstjóri er Hákonía J. Guðmundsdóttir (hakonia@veritas.is).